QR KODE FOR INNREGISTRERING

NB: koden er ikke aktiv før konk. dag fra kl 10.00.

For enklest check-in bruk QR-skanneren på qrona.nif.no ved å klikke på "Skann QR-kode". 

Hvis du bruker en egen QR-skanner app på telefonen vær oppmerksom på at innsjekkingen må sluttføres i nettleseren.

Hvis du bruker en egen QR-skanner app på telefonen vær oppmerksom på at innsjekkingen må sluttføres i nettleseren.

For å få til en så god gjennomføring av arrangementet som mulig under den pågående covid-19 pandemien legger arrangøren opp til strenge og nødvendige smitteverntiltak. Dette for å redusere muligheten for smittespredning i forbindelse med arrangementet.

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

■ Syke personer skal holde seg hjemme

■ God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

■ Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

TRENERE

Trenere benytter registrering via QR-kode. Kun funksjonærer, utøvere og trenere med akkreditering får tilgang til stevneområde. Utleveres på stadion.

PUBLIKUM

Publikum må følge helsemyndighetenes anbefalinger og avstand og skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

QR-Kode henger ved inngangen.

.